CHEVROLET KODIAK PTO  CRANE CARRIER COMPANY TRUCK PTO
   FORD CLT9000 PTO  FORD F550 PTO
   FORD F600 PTO  FORD F700 PTO
   FORD F800 PTO  FORD LN8000 PTO
   FREIGHTLINER CENTURY CLASS 120 PTO  FREIGHTLINER FL70 PTO
   GMC 7000 PTO  GMC C6500 PTO
   GMC TOPKICK PTO  INTERNATIONAL 1954 PTO
   INTERNATIONAL 1955 PTO  INTERNATIONAL 2275 PTO
   INTERNATIONAL 4700 PTO  INTERNATIONAL COF-1910B; COF-1950B PTO
   INTERNATIONAL F-2554 PTO  PETERBILT 320 PTO
   PETERBILT 348 PTO  PETERBILT 349 PTO
   PETERBILT 357 PTO  PETERBILT 359 PTO
   PETERBILT 377 PTO  PETERBILT 378 PTO
   PETERBILT 379 PTO  VOLVO WX PTO
   WHITEGMC WX XPEDITOR PTO  WHITEGMC WXLL XPEDITOR PTO